sledi.bg

Защото следите остават!

GPS проследяване на превозно средство – позиция и изминат път.

 • Визуализиране на позицията на превозното средство върху карта в реално време с точност до метър.
 • Визуализиране на позиции и следи върху сателитен изглед с цел изясняване на действителното местоположение.
 • Изчертаване на изминатия път за зададен период от време.
 • Контролиране на маршрути, обходени точки, изпълнени курсове.
 • Определяне на най-близко превозно средство до определена точка.
 • Подредба на маршрут.
 • Различно оцветяване на превозните средства.
 • Различно оцветяване на изминатия път по скорости.
 • Възможност за създаване на временни и/или постоянни потребители с определени права за работа в сайта и с определени превозни средства. (например служители, за проследяване на пратки и др.)
 • Експорт на всички справки и доклади към Excel, Word, PDF.

Технически мониторинг в реално време на превозните средства.

 • Температурни датчици за външна температура, температура на хладилни агрегати и др.
 • Датчик за ударни натоварвания.
 • Датчици за работата на двигателя (обороти, температура, налягане на масло, напрежение)
 • Датчици за отваряне на капаци (на резервоар, на двигател и др.)
 • Отчитане на данни от разходомери за реален разход на гориво.
 • Датчик за налично количество гориво в резервоарите.
 • Датчици за налягане в гумите.
 • Бутон SOS.
 • Идентификация на шофьора.

Отчет на времена за движение, престои и събития чрез SMS и e-mail.

 • Отчита времето на движение, почивка и престои.
 • Отчита спирания или нощувки в неразрешени места.
 • Отчита използване на превозното средство в неразрешени места и в неразрешен период от време.
 • Отчита напускане на определена зона в определен период от време.
 • Отчита навлизане в определена зона в определен период от време.
 • Отчита превишавания на скоростта.

История за поддръжка и ремонт. Поддръжка на документи.

 • Управление на дейности по поддръжката и ремонта на превозните средства: регистър на извършените ремонти и подменени резервни части; регистър с разходи по превозните средства.
 • Изчисляване на реалната стойност на километър пробег (разход на гориво, части и др. разходи).
 • Поддръжка на документи: следене и предупреждаване за изтичане на срока на шофьорски книжки, застраховки, винетки, лизинг, годишен технически преглед и др.

Защо sledi.bg

Изберете българското
 1. Изключителна лекота на работа. Подробен и детайлен помощник за ползване.
 2. Висока скорост на работа на системата.
 3. Не се инсталира приложен софтуер, защото системата работи директно, в който и да е интернет браузер.
 4. Отлична цена.
 5. Няма скрити или допълнителни такси.
 6. Няма обслужване на SIM карти! Няма допълнителни телефонни сметки! Няма сметки за плащане на GPRS трафик.
 7. Лесна инсталация на GPS тракер TelUS, който може да се включи в запалката на автомобила и директно да заработи.
  TelUS може да е монтиран и за постоянно, като това е препоръчително да стане в някой от партньорските ни сервизи.
 8. Две години пълна гаранция на GPS тракер TelUS.
 9. В sledi.bg може да се включи и друг GPS тракер без допълнителни такси.