sledi.bg

Защото следите остават!

Важните въпроси,
които си задавате:

 • Къде са моите автомобили в този момент?
 • Какъв е точно разходът им на гориво?
 • Автомобилите ми само по сжужебни маршрути ли се движат?
 • Какъв е реалният им пробег?
 • Движат ли се с превишена скорост и какво влияние оказва това на цената на поддръжката им?
 • Ползват ли се за лични цели без да зная за това?
 • Мога ли да контролирам колите си в чужбина, без да плащам скъпо за роуминг?

Важните въпроси,
които ние си задаваме:

 • Защитени ли са автомобилите Ви от неправомерен достъп до гориивото им?
 • Можете ли да регламентирате местата на които имат право да спират?
 • ... или местата на които задължително трябва да нощуват?
 • Минават ли през дупки с несъобразено висока скорост?
 • Интересуват ли Ви в реално време техническите параметри: температура, налягане на гуми и масла, напрежение и др.?
 • Можете ли за минути да направите подробен пътел лист?

Искате ли да получавате SMS, когато:

... бъде отворена капачката на резервоар на нерагламентирано място?

... някой от автомобилите достигне определена цел?

... автомобил навлезе в забранена зона определена от вас?

... или излезе от зона?

... автомобил понесе сериозно ударно натоварване?

... налягането в някои от гумите е критично?