sledi.bg

Защото следите остават!

Какво е USensor?

  • USensor е контактен датчик, който всъщност представлява капсулован миникомпютър с интегрирани акселерометър и жироскоп. Данните от всички тези компоненти се отчитат на всяка милисекунда и се препращат към GPS тракер TelUS. Чрез данните тракерът може да улавя дори малките измествания и вибрации на датчика. Всичко това го прави универсален по отношение на експлоатация, тъй като му се дава възможността да бъде монтиран върху най-различни елементи от превозното средство, като капачка на резервоар, капаци, стрела на кран и др., с цел мониторинг в реално време.

Монтаж върху врати, капаци, шлюзове

  • Отчитането на движението на горепосочените елементи се отразява в телеметричната онлайн система sledi.bg и предизвиква аларма или отчет в зависимост от важността на събитието. Това е полезно при нужда от контрол за достъп до определени зони на превозното средство (товар, двигател, работна част и др.)

Монтаж върху капачката на резервоара

  • Контрол: Благодарение на свръхчувствителността на USensor при допир, и най-малкото изместване или завъртане на капачката се отчита в реално време и се предава на тракера. Тези данни се отразяват на сайта като вид събитие „Достъп до капачката на резервоара“. Биват отбелязвани точното място, дата и час и продължителност. Сами по себе си тези данни не дават информация, дали горивото е източвано или доливано, но практиката показва, че дори и в този си вид информацията е изключително полезна и достатъчна за контрол на горивото в резервоара. Системата sledi.bg може да бъде обучена така, че ако настъпи такова събитие на неразрешено място, да извести чрез SMS или e-mail в рамките на секунди -  предимство за всеки един собственик на авто парк, контролиращ злоупотребите със служебно гориво.

  • Охрана: При отчитане на движение на капачката тракерът включва звуков сигнал в кабината на водача. Това би могло да предотврати кражба на гориво, когато камиона е на паркинг.

Монтаж върху кран, кула, стълба и др.

  • При стандартното отчитане на мото часовете не става ясно, дали по време на тези моточасове наистина е вършена реална работа или машината просто работи на празен ход. Монтирането на USensor върху определени елементи от машината позволява пълен мониторинг върху работата ѝ. По данните става видно, дали машината реално е работила – колко време и с каква интензивност.

  • Отчитането на интензитета и динамиката на придвижване на стрелата на кран или кофа на багер позволява да се определи реалната им натовареност. Въможно е да бъде отчетена реална работна карта по часове от деня. Разликата в разхода на машините, когато работят на празен ход и на пълно натоварване, понякога се изразява в хиляди проценти, затова този вид контрол е изключително ценен.